030-6661790
035-5771282

030 – 6661790
035 – 5771282

24 uur per dag

030 – 6661790 / 035 – 5771282

Wat te doen bij overlijden

Na het overlijden van een dierbare moeten er opeens veel zaken geregeld worden. U dient na een overlijden direct contact op te nemen met uw huisarts. Deze, of zijn vervanger, zal het overlijden officieel vaststellen. Bij een overlijden in een ziekenhuis of zorginstelling zal de dienstdoende arts het overlijden vaststellen.

Als het overlijden is vastgesteld belt u

Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging De Meern (030-6661790) of met onze vestiging in Hollandsche Rading (035-5771282) om een afspraak met ons te maken. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Het regelen van de uitvaart kan bij u thuis of bij ons in het Uitvaartcentrum. Wij maken nader kennis met elkaar en nemen de uitvaartwensen door.
Alles is bespreekbaar, veel is mogelijk. Vanaf dit moment begeleiden wij u dagelijks en helpen u stap voor stap verder.

Wij bespreken met u de plaats van opbaring, de locatie van de afscheids-
of rouwdienst, de plaats van begraven of cremeren, de kist, rouwcirculaires
en of u wel of geen rouwadvertentie wilt plaatsen. Wij leggen voor u de contacten met de dominee of voorganger, begraafplaats of crematorium
en regelen samen met u alle zaken daaromheen.

Van belang is dat de plechtigheid in overeenstemming is met de wensen
van de overledene en de familie. Wij geven u een zo persoonlijk mogelijk advies, passend bij uw situatie, levensovertuiging en mogelijkheden.

Onze eerste prioriteit gaat uit naar de verzorging van de overledene.
U kiest de kleding die hij of zij aan zal krijgen, de verzorging van de overledene laten wij altijd doen door mensen die daarvoor zijn opgeleid. Ook is het mogelijk om zelf mee te helpen met de verzorging.
De overledene kan bijna altijd thuis, op bed of in de uitvaartkist, worden opgebaard. Wij zullen altijd een koeling moeten plaatsen, wij beschikken over de meest effectieve koelingen en materialen om dit te realiseren.

U kunt in alle rust en vrijheid in uw vertrouwde omgeving afscheid nemen. Vanzelfsprekend kan de opbaring ook in ons eigen Uitvaartcentrum plaatsvinden. Wij beschikken over een huiselijk ingerichte ruimte. Uiteraard kunnen wij ook een opbaring verzorgen in een door u gekozen locatie.

Nadat de arts het overlijden heeft vastgesteld en een verklaring van overlijden heeft afgegeven, verzorgen wij de aangifte in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.
De gemeente maakt een akte van overlijden op.

Een uittreksel van de akte van overlijden ontvangt u van ons zowel persoonlijk als ook digitaal.

Het overlijden wordt geregistreerd in de Basisregistratie Personen.
Een overledene wordt in Nederland binnen zes werkdagen na diens overlijden begraven of gecremeerd. ( Dag van overlijden, weekend en feestdagen tellen niet mee).
De gemeente verstrekt daarvoor het verlof. Echter er mag niet eerder dan 36 uur na overlijden begraven of gecremeerd worden.

Er zijn een aantal instanties die na een overlijden automatisch bericht krijgen van de gemeente.
De gemeente informeert in principe altijd:

  • de belastingdienst
  • het UWV
  • de grote pensioenfondsen zoals ABP, Zorg en Welzijn etc.
  • de ziektekostenverzekeraars
  • de Sociale Verzekeringsbank
  • gemeentelijke belastingen (BGHU)
  • Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)


Het is wettelijk verplicht om een kenteken van een auto, motor of boot, dat op naam staat van de overledene, binnen vijf weken overgeschreven wordt op een andere naam.

Het opzeggen van abonnementen op kranten en tijdschriften en dergelijke maar ook gas, water, elektra en internet dient door de nabestaanden te gebeuren. Bij een achtergebleven partner zullen
enkele van deze zaken op naam overgezet moeten worden middels
een akte van overlijden.

Print Friendly, PDF & Email

Disclaimer

Disclaimer voor vervaartuitvaart.nl

Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging, hierna benoemd als Vervaart & Van Haren, verleent u hierbij toegang tot de websites www.vervaartuitvaartverzorging.nl en www.vanharenuitvaart.nl en nodigt u uit tot de daarop aangeboden informatie.


Vervaart & Van Haren behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te doen.


Vervaart & Van Haren zal de inhoud van onze websites zo vaak als nodig actualiseren en/of aanvullen. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.


De op onze websites geboden informatie is zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De geboden informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.


Alle prijzen op onze websites zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Ook voor op onze websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Alle rechten van intellectueel eigendom liggen bij Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging.


Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van teksten, foto’s en dergelijke als vermeld op onze website, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging, behoudens en slechts voor zover anders is bepaald in regelingen van dwingend recht tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.