030-6661790
035-5771282

030 – 6661790
035 – 5771282

24 uur per dag

030 – 6661790 / 035 – 5771282

Particuliere – en Familiegraven

Van een particulier – of familiegraf wordt gesproken als er één of meerdere personen van één familie worden begraven in één graf. Vaak worden deze graven uitgegeven voor 20, 30 of 50 jaar. De familie- en of rechthebbende bepaalt wie er in het graf begraven mag worden. Deze graven zijn te verlengen.

Algemene graven

Een keuze voor een algemeen graf behoort ook tot de mogelijkheden.
Een algemeen graf wordt uitgegeven voor maximaal 10 of 15 jaar.
Dat is ook de minimale rusttermijn in Nederland.
In een algemeen graf rusten meerdere (onbekende) personen bij elkaar.
De grafduur kan niet verlengd worden.
Een veld met algemene graven is te herkennen aan kleine stenen die een graf bedekken.

Natuurbegraven

Het is mogelijk om een eeuwigdurend graf uit te zoeken op een natuurbegraafplaats. Nabestaanden hoeven in de toekomst geen beslissingen te nemen over verlenging van het grafrecht en het
onderhoud van het natuurgraf. De kosten van een natuurbegraafplaats
zijn vaak hoger dan een particuliere begraafplaats.

Een natuurgraf wordt enkel gemarkeerd met een houten gedenkteken
en persoonlijke inscriptie. U ontvangt een grafakte waar de coördinaten
van het natuurgraf op staan, de exacte locatie is hierna altijd terug te vinden.

Print Friendly, PDF & Email

Disclaimer

Disclaimer voor vervaartuitvaart.nl

Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging, hierna benoemd als Vervaart & Van Haren, verleent u hierbij toegang tot de websites www.vervaartuitvaartverzorging.nl en www.vanharenuitvaart.nl en nodigt u uit tot de daarop aangeboden informatie.


Vervaart & Van Haren behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te doen.


Vervaart & Van Haren zal de inhoud van onze websites zo vaak als nodig actualiseren en/of aanvullen. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.


De op onze websites geboden informatie is zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De geboden informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.


Alle prijzen op onze websites zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Ook voor op onze websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Alle rechten van intellectueel eigendom liggen bij Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging.


Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van teksten, foto’s en dergelijke als vermeld op onze website, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging, behoudens en slechts voor zover anders is bepaald in regelingen van dwingend recht tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.