030-6661790
035-5771282

030 – 6661790
035 – 5771282

24 uur per dag

030 – 6661790 / 035 – 5771282

Onze diensten

Zoals de naam Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging al aangeeft is het volledig verzorgen van een begrafenis of crematie onze hoofdactiviteit.
Hierbij kunt u denken aan de volgende zaken:

 • het verzorgen en overbrengen van de overledene
 • de opbaring in de thuissituatie of in ons eigen Uitvaartcentrum
 • het vastleggen van een tijdstip op de begraafplaats, crematorium
  of kerk
 • het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente
 • het verzorgen van rouwdrukwerk
 • het verzorgen van rouwbloemwerk
 • het verzorgen van de gewenste muziek bij de uitvaart
 • het maken van de powerpoint presentatie met foto’s
 • wij beschikken over een grote collectie rechtenvrije muziek
  welke tot uw beschikking staat tijdens de uitvaart
 • indien gewenst het maken van een fotoreportage tijdens
  de uitvaart

Daarnaast bieden wij ook andere diensten aan die met een uitvaart te maken hebben zoals:

 • het vastleggen van uw Uitvaartwensen in een Codicil
 • het afsluiten van een Uitvaart Deposito Overeenkomst
 • het leveren, aanpassen of herstellen van een grafmonument (steen)
 • het leveren van gedenksieraden of een sierurn
 • het verzorgen van de bijzetting van een urn
 • het verzorgen van de verstrooiing van de as
 • het verzorgen van de condoleance voor of na de uitvaart
 • de nazorg na een overlijden
 • wat er verder nog bij een uitvaart komt kijken

Voor de uitvaart van uw overleden dierbare gebruiken wij onze eigen rouwauto, een Chevrolet Caprice.

Print Friendly, PDF & Email

Disclaimer

Disclaimer voor vervaartuitvaart.nl

Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging, hierna benoemd als Vervaart & Van Haren, verleent u hierbij toegang tot de websites www.vervaartuitvaartverzorging.nl en www.vanharenuitvaart.nl en nodigt u uit tot de daarop aangeboden informatie.


Vervaart & Van Haren behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te doen.


Vervaart & Van Haren zal de inhoud van onze websites zo vaak als nodig actualiseren en/of aanvullen. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.


De op onze websites geboden informatie is zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De geboden informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.


Alle prijzen op onze websites zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Ook voor op onze websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Alle rechten van intellectueel eigendom liggen bij Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging.


Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van teksten, foto’s en dergelijke als vermeld op onze website, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging, behoudens en slechts voor zover anders is bepaald in regelingen van dwingend recht tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.