030-6661790
035-5771282

030 – 6661790
035 – 5771282

24 uur per dag

030 – 6661790 / 035 – 5771282

Grafmonumenten

Voor het plaatsen van een grafsteen of gedenkmonument, als herinnering aan degene die u lief en dierbaar is, zult u zich moeten oriënteren.

Een grafmonument is iets dat u met veel zorg en aandacht kiest en het is dan ook belangrijk dat u tevreden bent met uw uiteindelijke keuze.

De keuze omtrent uw Grafsteen of Grafmonument

Ook krijgt u bij uw keuze te maken met gemeentelijke en/of kerkelijke voorwaarden en
omstandigheden van de begraafplaats.

Het is daarom belangrijk dat u zich goed laat voorlichten. Het uitzoeken en laten vervaardigen
van een grafsteen is niet alleen een materiële en financiële, maar vooral ook een emotionele zaak.
Het is de bedoeling dat uw kostbare monument zonder problemen jarenlang weer en wind doorstaat.  Een goede steenhouwer, die volledig op de hoogte is van de plaatselijke gemeentelijke
en/of kerkelijke verordeningen, is van groot belang.

Met Steenhouwerij Jongerius, hebben wij al vele jaren zeer goede ervaringen. Zij zijn gevestigd aan de Schaverijstraat 59, 3534 AS te Utrecht. Tel. 030-2444004.
Steenhouwerij Jongerius is een familiebedrijf dat al meer dan 75 jaar bestaat. Zij geven met liefde
voor het vak en oog voor de omstandigheden een eerlijk en betrouwbaar advies.

U kunt hier niet alleen terecht voor grafstenen van graniet, marmer of Belgische hardsteen, maar ook van andere duurzame materialen zoals glas en roestvrij staal worden door hen in gedenktekens verwerkt. Daarnaast is dit bedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van persoonlijk gemaakte gedenktekens.

Op een monument geven zij 15 tot 20 jaar garantie. Op verzoek verstrekken wij u vrijblijvend een folder en kunt u boeken inzien van grafmonumenten die door Steenhouwerij Jongerius geleverd zijn aan diverse families.

Print Friendly, PDF & Email

Disclaimer

Disclaimer voor vervaartuitvaart.nl

Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging, hierna benoemd als Vervaart & Van Haren, verleent u hierbij toegang tot de websites www.vervaartuitvaartverzorging.nl en www.vanharenuitvaart.nl en nodigt u uit tot de daarop aangeboden informatie.


Vervaart & Van Haren behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te doen.


Vervaart & Van Haren zal de inhoud van onze websites zo vaak als nodig actualiseren en/of aanvullen. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.


De op onze websites geboden informatie is zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De geboden informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.


Alle prijzen op onze websites zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Ook voor op onze websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Alle rechten van intellectueel eigendom liggen bij Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging.


Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van teksten, foto’s en dergelijke als vermeld op onze website, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging, behoudens en slechts voor zover anders is bepaald in regelingen van dwingend recht tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.