030-6661790
035-5771282

030 – 6661790
035 – 5771282

24 uur per dag

030 – 6661790 / 035 – 5771282

Rouwkaarten

Onze uitvaartverzorger heeft voorbeelden bij zich, waaruit u uw keuze kunt maken voor de rouwbrief. De tekst van de rouwbrief moet ook worden opgesteld. De uitvaartverzorger zal samen met u een passende tekst opstellen. Omdat wij het drukken van de rouwbrief in eigen beheer hebben, kunnen de rouwbrieven doorgaans al de dag na het overlijden bij de geadresseerden zijn.

De uitvaartverzorger regelt verder voor u dat een eventuele rouwadvertentie in de krant wordt geplaatst. Na de uitvaart kunnen wij ook de dankbetuigingen voor u verzorgen, in dezelfde stijl als de rouwkaart.

Al het rouwdrukwerk wordt in eigen beheer gemaakt, zodat we het snelst aan uw wensen kunnen voldoen. Ook hierbij zijn er veel keuzemogelijkheden, van een traditionele rouwkaart tot een moderne rouwkaart eventueel met foto. 

Print Friendly, PDF & Email

Disclaimer

Disclaimer voor vervaartuitvaart.nl

Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging, hierna benoemd als Vervaart & Van Haren, verleent u hierbij toegang tot de websites www.vervaartuitvaartverzorging.nl en www.vanharenuitvaart.nl en nodigt u uit tot de daarop aangeboden informatie.


Vervaart & Van Haren behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te doen.


Vervaart & Van Haren zal de inhoud van onze websites zo vaak als nodig actualiseren en/of aanvullen. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.


De op onze websites geboden informatie is zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De geboden informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.


Alle prijzen op onze websites zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Ook voor op onze websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Alle rechten van intellectueel eigendom liggen bij Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging.


Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van teksten, foto’s en dergelijke als vermeld op onze website, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging, behoudens en slechts voor zover anders is bepaald in regelingen van dwingend recht tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.