030-6661790
035-5771282

030 – 6661790
035 – 5771282

24 uur per dag

030 – 6661790 / 035 – 5771282

Leg uw uitvaartwensen vast in ons codicil

Het is geen plezierig onderwerp om er lange gesprekken over te houden,
maar toch…

Het is zeker zinvol om één keer uitgebreid te praten over begraven en cremeren. Wij kunnen u uitgebreid informeren over alle facetten van begraven en cremeren.

Heeft u wel eens gedacht aan het afsluiten van een deposito contract (koopsom) waarmee u als het ware vóóruit betaalt voor later. Uit onze praktijk blijkt dat dit vooral voor ouderen van belang is en belastingtechnisch zeer interessant is.

We geven onze cliënten vaak het advies om hun wensen vast te leggen in onze administratie. Het is vooral voor nabestaanden van belang te weten wat er later moet gebeuren. Vaak is er, zeker bij een onverwacht sterfgeval, bij nabestaanden niet bekend wat de wensen van de dierbare overledene waren omtrent zijn of haar uitvaart. Daarom raden wij u aan het codicil in te vullen en naar ons te sturen. Desgewenst komen wij het bij u halen. Wij zenden u direct daarna een kopie.
Als u een ingevuld en ondertekend codicil aan Vervaart Uitvaartverzorging retour stuurt, leggen wij dat vast In onze administratie.

Wij sturen u daarna een kopie terug en is daarmee vastgelegd. Het codicil is als PDF bestand of als Word document te downloaden. Het codicil moet handmatig ingevuld worden, anders is het niet rechtsgeldig!

Wij willen u hierover graag verder adviseren.

Print Friendly, PDF & Email

Disclaimer

Disclaimer voor vervaartuitvaart.nl

Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging, hierna benoemd als Vervaart & Van Haren, verleent u hierbij toegang tot de websites www.vervaartuitvaartverzorging.nl en www.vanharenuitvaart.nl en nodigt u uit tot de daarop aangeboden informatie.


Vervaart & Van Haren behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te doen.


Vervaart & Van Haren zal de inhoud van onze websites zo vaak als nodig actualiseren en/of aanvullen. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.


De op onze websites geboden informatie is zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De geboden informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.


Alle prijzen op onze websites zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Ook voor op onze websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Alle rechten van intellectueel eigendom liggen bij Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging.


Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van teksten, foto’s en dergelijke als vermeld op onze website, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging, behoudens en slechts voor zover anders is bepaald in regelingen van dwingend recht tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.