030-6661790
035-5771282

030 – 6661790
035 – 5771282

24 uur per dag

030 – 6661790 / 035 – 5771282

De uitvaart en Corona

Informatie bijgewerkt op: 02-01-2022

Momenteel is de uitvaartbranche vrijgesteld van coronatoegangsbewijzen, verplichte registratie en gezondheidscheck. U dient een mondkapje te dragen zolang u niet zit. 

Voor uitvaarten geldt een maximum van 100 bezoekers. Sommige locaties zijn genoodzaakt om het aantal bezoekers te beperken,
zodat de anderhalve meter gegarandeerd kan worden. Er zal dan een selectie van genodigden gemaakt moeten worden.

Voor degene die niet bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn bestaat de mogelijk om een livestream te laten maken.
Aan een livestream kunnen kosten zijn verbonden.

Corona basisregels

Volg tijdens de uitvaart vooral de basisregels die gelden op, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, ook als u gevaccineerd bent.


• Was vaak en goed uw handen, hoest en nies in uw elleboog en schud geen handen bij het condoleren.
• Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, ook van familie en vrienden tenzij u samen een huishouden vormt.
• Blijf thuis bij klachten en laat u zo snel mogelijk testen.
• Zorg voor voldoende ventilatie en frisse lucht.

Veel gestelde vragen:

Dat is afhankelijk van de uitvaartlocatie die zelf vaststelt hoeveel mensen zij toelaten om de anderhalve meter maatregel te kunnen garanderen. Het aantal mensen die bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn is daarmee weer van belang voor de grootte van de gekozen uitvaartlocatie. Wij kunnen u natuurlijk adviseren.

Ja, dat is zeker mogelijk. Wordt de condoleance echter op een andere locatie gehouden dan die waar de uitvaart plaatsvindt, gelden de regels voor de horeca.

Als u staat of zich verplaatst tijdens de uitvaart is het dragen van een mondkapje verplicht. Als u zit is een mondkapje niet verplicht, maar u mag het natuurlijk blijven dragen als u zich daar veiliger door voelt.

Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging komt bij u thuis met inachtneming van de coronamaatregelen om de uitvaart met u te bespreken. Wij schudden geen handen en het is belangrijk dat wij voldoende afstand kunnen houden. Een voorwaarde is wel dat er bij u thuis ruimte is voor een beperkt aantal mensen aan tafel. Waarbij niemand klachten heeft zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts.

Het melden van het overlijden doet u zoals u dat anders ook gedaan zou hebben, door ons te bellen op 030-6661790 (dag en nacht bereikbaar). Het blijft daarbij belangrijk dat u aangeeft dat uw dierbare (mogelijk) besmet is met het coronavirus. Hierop zullen wij namelijk een strikt hygiëneprotocol hanteren ter bescherming van U en onze gezondheid.

Als uw dierbare aan het coronavirus is overleden en/of één van de gezins- of familieleden is besmet met COVID-19, vragen wij de familie naar het Uitvaartcentrum te komen om de uitvaart te regelen. Wij kunnen in het Uitvaartcentrum de anderhalve meter waarborgen. Is er sprake van neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts dan blijft u thuis.

Verder is onze dienstverlenging ongewijzigd.

Er gelden geen beperkingen. Uw dierbare kan thuis of naar ons Uitvaartcentrum overgebracht worden. De kist kan zowel open als gesloten zijn. Nadat de overledene is verzorgd, gelden er geen beperkingen aan het contact van de nabestaande met de overledene. Daarbij wordt uiteraard, net als anders, goede hygiëne geadviseerd.

Wij zijn er voor U

Uiteraard blijven Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging de ontwikkelingen volgen en zullen wij deze pagina hierop aanpassen wanneer nodig. Zoals altijd zullen wij er alles aandoen om voor u en uw naasten een warm en waardevol afscheid te organiseren zoals u dat van ons gewend bent. Wij staan dag en nacht voor u klaar.

Print Friendly, PDF & Email

Disclaimer

Disclaimer voor vervaartuitvaart.nl

Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging, hierna benoemd als Vervaart & Van Haren, verleent u hierbij toegang tot de websites www.vervaartuitvaartverzorging.nl en www.vanharenuitvaart.nl en nodigt u uit tot de daarop aangeboden informatie.


Vervaart & Van Haren behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te doen.


Vervaart & Van Haren zal de inhoud van onze websites zo vaak als nodig actualiseren en/of aanvullen. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.


De op onze websites geboden informatie is zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De geboden informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.


Alle prijzen op onze websites zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Ook voor op onze websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Alle rechten van intellectueel eigendom liggen bij Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging.


Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van teksten, foto’s en dergelijke als vermeld op onze website, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging, behoudens en slechts voor zover anders is bepaald in regelingen van dwingend recht tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.